Zpět na hlavní stranu

Akce spolku 1Q 2023

Akce spolku v začátku roku 2023

 

Také do roku 2023 jsme vstoupili velmi aktivně. V průběhu prvních dvou a půl měsíce roku 2023 uspořádal spolek pro své členy a částečně i veřejnost řadu akcí. Největší z nich byla online konference “The Future of Data Protection in a Time of Restriction on Data Transfers” s podtitulem “Will the world be divided into “data fortresses”?”, kterou spolek uspořádal 23.1.2023 společně s Evropskou federací pověřenců pro ochranu osobních údajů a organizací IAPP – International Association of Privacy Professionals.

 

Výlučně pro své členy pak spolek uspořádal několik menších akcí, např. besedu s PhDr. Miroslavou Matoušovou, přednášku na téma Směrnice NIS 2 a její transformace do českého práva či další kolo “Setkání s judikaturou”. Zasedaly také některé odborné komise spolku.

 

Ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR jsme pak navázali na prosincovou akci a koncem února jsme uspořádali workshop na téma Budoucí regulace digitálních odvětví v ČR.

 

Další zajímavé akce pro členy jsou v přípravě pro nejbližší období. Např. již 22.3. to bude přednáška na téma Bankovní tajemství a osobní údaje.