Zpět na hlavní stranu

IV. ročník soutěže Pověřenec roku

 

Spolek pro ochranu osobních údajů vyhlašuje již čtvrtý ročník ocenění Pověřenec roku. Akci pořádáme paralelně s kolegy ze slovenského Spolok pre ochranu osobných údajov. Pomozte nám ocenit pověřence, kteří nejenom že ve svých organizacích přispívají k řádnému, spravedlivému a transparentnímu zpracování osobních údajů, ale také se účastní odborné diskuse, dělí se o své zkušenosti a přispívají ke zvyšování úrovně ochrany údajů a ochrany soukromí v České republice či na Slovensku.

 

Na pověřence roku 2021 může být nominována každá osoba, která v roce 2021 vykonávala funkci pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele na území České republiky nebo Slovenska nejméně po dobu šesti měsíců. Není přitom rozhodné, zdali se jedná o pověřence interního či externího, nebo zda působí ve veřejné správě nebo soukromém sektoru. Nominace jsou přijímány do 31. března 2022.

Odborná porota složená ze členů českého Spolku pro ochranu osobních údajů a dalších zástupců odborné veřejnosti následně vybere finalisty a celkového vítěze pověřenců působících u správců a zpracovatelů v České republice. Obdobně porota složená ze zástupců slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov vybere vítěze z pověřenců nominovaných na Slovensku. Vyhlášení finalistů i vítěze celé soutěže proběhne koncem května 2022 v Bratislavě a Praze.

 

Nominační formulář pro českou část soutěže naleznete zde.

 

Více informací naleznete zde: https://www.dporoku.cz/