Zpět na hlavní stranu

Komentář Spolku k návrhu vodítek EDPB

 

 

Spolek zaslal své komentáře k návrhu vodítek Evropského sboru pro ochranu osobních údajů č. 3/2021, které se zabývají aplikací čl. 65 odst. 1 písm. a) GDPR. Příslušné ustanovení GDPR obsahuje pravidlo pro řešení sporů národních dozorových úřadů na půdě Evropského sboru. Spolek ve svém komentáři  upozorňuje na vhodnost vyjasnění některých dílčích otázek tohoto procesu přímo v Jednacím řádu Evropského sboru a navrhuje doplnit některé dílčí instituty, jako je možnost zasílat vyjádření dalších subjektů, tzv. stanovisek amicus curiae.