Zpět na hlavní stranu

Konference „Správce jako rukojmí zpracovatele“ proběhla

 

 

Dne 25.5.2021, u příležitosti třetího výročí nabytí účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pořádal Spolek pro ochranu osobní online konferenci s názvem „Správce jako rukojmí zpracovatele“. Konference, jíž se zúčastnilo 150 osob, se zabývala poměrně rozšířeným jevem, kdy správci osobních údajů, kteří podle GDPR plně odpovídají za zpracování osobních údajů, musí akceptovat smluvní podmínky svých dodavatelů – zpracovatelů, které nezaručují dostatečnou ochranu práv fyzických osob či nejsou jinak kompatibilní s GDPR. Dále byly diskutovány i otázky týkající se pověřenců pro ochranu osobních údajů, zejména otázka střetu zájmů v případě, kdy pověřenec vykonává pro daného správce ještě jiné služby.

 

Konferenci zahájil předseda Senátu pan Miloš Vystrčil. Pohled zákonodárce z dolní komory českého parlamentu prezentoval pan Ondřej Profant, který zdůraznil nutnost jednotného evropského řešení otázek ochrany osobních údajů. “GDPR platí již dva roky, ale ještě mnohem déle bude trvat, než se stane opravdu respektované. Zvláště je teď důležitá celoevropská koordinace, která dá právní jistotu na úrovni celé EU” uvedl mj. pan Profant. Z europoslanců na konferenci vystoupil pan Ondřej Kovařík, jeden ze stínových zpravodajů k Digital Markets Act. Za dozorový úřad pro ochranu osobních údajů vystoupil jeho místopředseda pan Josef Prokeš a za Svaz měst a obcí pan Dan Jiránek. Dále na konferenci přednesli své příspěvky zástupci českých a slovenských spolků zabývající se ochranou osobních údajů. Za český Spolek pro ochranu osobních údajů to byli Vladan Rámiš a František Nonnemann z výboru spolku, praxi zejména v obcích a jimi zřizovaných organizacích popsali paní Lenka Grygarová a pan Radek Kubíček a otázkami kyberbezpečnosti a cloud computingu se zabýval pan Dominik Vítek. Slovenskou praxi přiblížila paní Tatiana Valentová.