Zpět na hlavní stranu

Startuje nový ročník soutěže Pověřenec roku

 

Spolek pro ochranu osobních údajů vyhlašuje již třetí ročník ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku. Akci pořádáme paralelně s kolegy ze slovenského Spolok pre ochranu osobných údajov.

 

Logo ocenění Pověřenec roku

 

Nominována může být každá osoba, která v roce 2020 vykonávala funkci pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele na území České republiky nebo Slovenska nejméně po dobu šesti měsíců. Není přitom rozhodné, zdali se jedná o pověřence interního či externího, nebo zda působí ve veřejné správě nebo soukromém sektoru. Nominace jsou přijímány do 28. února 2021.

Odborná porota složená ze členů českého Spolku pro ochranu osobních údajů a dalších zástupců odborné veřejnosti následně vybere finalisty a celkového vítěze pověřenců působících u správců a zpracovatelů v České republice. Obdobně porota složená ze zástupců slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov vybere vítěze z pověřenců nominovaných na Slovensku. Vyhlášení finalistů i vítěze celé soutěže proběhne na jaře roku 2021 v Praze (datum a forma vyhlášení budou upřesněny).

 

Nominační formulář naleznete zde.

 

Více informací naleznete zde: https://www.dporoku.cz/