Zpět na hlavní stranu

3. setkání DPO nemocnic

Ohlédnutí za třetím setkáním pověřenců pro ochranu osobních údajů nemocnic

 

Jménem Spolku pro ochranu osobních údajů děkujeme všem za účast na Třetím setkání pověřenců pro ochranu osobních údajů z nemocnic.

 

Hlavním tématem setkání, které se uskutečnilo 23. září 2019 v Jihlavě v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina, byla velice aktuální problematika elektronizace zdravotnictví z hlediska ochrany osobních údajů. Třetí setkání uspořádal Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Krajem Vysočina a Asociací krajských nemocnic, kterým všem děkujeme za pomoc a podporu při uskutečnění této akce. Poděkování samozřejmě patří také partnerovi této akce, kterým byl Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú.

Pevně věříme, že setkání se všem líbilo, bylo přínosem a naplnilo jejich očekávání.

Budeme se těšit na viděnou na další setkání, které se bude konat na začátku příštího roku.

Prezentace naleznete zde:

J. Filip

J. Zurek

L. Seidl

M. Blaha

T. Sedivec

V. Machackova

K. Jirakova, P. Pavlinec