Zpět na hlavní stranu

3. setkání DPO nemocnic

Třetí setkání DPO nemocnic 23.9.2019

 

Setkání se koná v konferenčním sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Hlavním tématem tohoto setkání je elektronizace zdravotnictví z hlediska ochrany osobních údajů.

Spolek pro ochranu osobních údajů vás zve na v pořadí již třetí Setkání DPO nemocnic, které se uskuteční dne 23.9.2019 od 10:00 do 15:00 v konferenčním sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Akce je pořádána ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Krajem Vysočina a Asociací krajských nemocnic. Partnerem setkání je Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú.

 

Setkání bude rozděleno do dvou částí. Dopoledního a odpoledního bloku přednášek. V dopolední části programu budou diskutována témata primárně se zástupci Ministerstva zdravotnictví a Kraje Vysočina týkající se připravovaného návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví, jakož i související problematika národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví, které je spravováno spolupořadatelem setkání, Krajem Vysočina.

 

V odpolední části se budeme věnovat i za účasti zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů více praktickým aspektům elektronizace zdravotnictví a to se zaměřením na nemocniční informační systémy a s nimi propojené  další zejména pacientské evidence/databáze.

 

Podrobný program celého setkání bude zveřejněn v následujících dnech.

Občerstvení včetně oběda je zajištěno pro všechny účastníky.

Kapacita je omezena. Setkání je určeno pro pověřence pro ochranu osobních údajů nemocnic.

Svou účast na setkání tak potvrzujte už nyní prostřednictvím registračního formuláře dostupného zde.