Zpět na hlavní stranu

Rozhodnutí SDEU ve věci Fashion ID

 

Soudní dvůr EU vydal dne 29. července 2019 rozsudek ve věci C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG proti Verbraucherzentrale NRW eV. Zabýval se v něm právním  režime tlačítka Like služby Facebook umísťovaného na webové stránky třetích osob z hlediska směrnice 95/46, potažmo GDPR. Došel přitom k závěru (s ohledem na předchozí rozhodnutí ve věci Wirtschaftsakademie nijak překvapivému), že provozovatel internetových stránek, na kterých se nachází tlačítko Facebooku „to se mi líbí“, může být společně se společností Facebook považován za správce ve vztahu ke sběru osobních údajů návštěvníků jeho internetových stránek a jejich přenosu společnosti Facebook. Naopak není v zásadě odpovědný za následné zpracování těchto údajů samotnou společností Facebook.  Detailní analýzu právního stavu za účinnosti GDPR ovšem dané rozhodnutí neobsahuje.

Soudní dvůr zdůraznil, že provozovatel takových internetových stránek, jakožto (spolu)správce ve vztahu k určitým operacím zpracování údajů návštěvníků svých stránek, jako jsou sběr údajů a jejich předání společnosti Facebook Ireland, musí v okamžiku sběru poskytnout určité informace těmto návštěvníkům, jako  například svoji totožnost a účely zpracování.