Zpět na hlavní stranu

Vzniká nová organizace zastřešující pověřence pro ochranu osobních údajů v Evropské unii

 

Několik národních organizací, mezi nimiž je i český Spolek pro ochranu osobních údajů, iniciovalo vznik nové organizace zastřešující spolky sdružující pověřence pro ochranu osobních údajů na úrovni Evropské unie. Zakládajícími členy Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů, která byla založena dne 7. června 2019 v Berlíně, a je otevřena i organizacím z jiných evropských zemí, jsou kromě Spolku pro ochranu osobních údajů rovněž národní asociace či sdružení pověřenců z Německa, Rakouska, Francie, Portugalska, Slovenska, Řecka a Lichtenštejnska. Sídlem asociace bude Brusel.

Hlavním cílem nové organizace je vytvořit profesionální síť pověřenců pro ochranu osobních údajů v různých členských státech Unie, rozvíjet společné standardy a hájit zájmy pověřenců při jednání s unijními institucemi. Smyslem těchto aktivit je posílení ochrany osobních údajů jako konkurenční výhodu pro celou Evropskou unii.

„Za český Spolek pro ochranu osobních údajů považujeme vznik EFDPO za důležitý předpoklad pro efektivní spolupráci pověřenců z různých zemí. Očekáváme, že výměna zkušeností s ostatními podobnými organizacemi nám přinese mnoho nových podnětů a zkušeností.“ Uvedl k tomu Vladan Rámiš, předseda výboru spolku.

„Evropská federace pověřenců pro ochranu osobních údajů sdružuje a posiluje hlas národních spolků pověřenců a představuje silnou platformu pro jejich reprezentaci na úrovni Evropské unie,“ uvedl Thomas Spaeing, předseda představenstva německého „Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands“ (Profesního spolku pověřenců pro ochranu osobních údajů Německa – BvD). Evropská federace má, kromě jiných aktivit, v úmyslu podporovat vznik certifikačních standardů pro pověřence.

„Pověřenec pro ochranu osobních údajů je v každé organizaci významným hráčem přispívajícím k souladu s pravidly pro zpracování osobních údajů,“ dodal k tomu Thomas Spaeing. „Pověřenci jako experti na ochranu osobních údajů pomáhají organizacím postupovat v souladu s GDPR a zajistit tak, že budou respektována práva spotřebitelů a dalších dotčených osob právě i z pohledu ochrany osobních údajů. Tím rovněž zmírňují nároky na národní dozorové úřady pro ochranu dat. Stejně jako BvD, ani Evropská federace není omezena jen na pověřence, ale zahrnuje i další profesionály v oblasti ochrany osobních údajů, např. auditory.“

GDPR podle Spaeinga i přes kritiku a potřebu upřesnění některých částí představuje důležitý standard pro ochranu osobních údajů: „Ochrana osobních údajů posiluje důvěru klientů a v důsledku tedy i ty společnosti, které pravidla pro zpracování údajů dodržují. Řada států po celém světě nyní přibližuje své právní úpravy principům obsaženým v GDPR nebo se jimi nechá inspirovat při přípravě zcela nových předpisů. Rádi bychom této příležitosti využili a přispěli k tomu, aby ochrana osobních údajů byla vnímána jako ‘ochranná známka’ celé evropské ekonomiky.“

Zakládajícími členy Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů jsou:

  • Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (Sdružení pověřenců pro ochranu osobních údajů Německa, Spolková republika Německo)
  • Associação dos Profissionais de Proteção e de Segurança de Dados (Sdružení profesionálů v ochraně a zabezpečení údajů, Portugalsko)
  • Spolek pro ochranu osobních údajů (Česká republika)
  • Spolok na ochranu osobných údajov (Slovensko)
  • Verein österreichischer betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftragter – Privacyofficers.at (Rakouské sdružení soukromoprávních a veřejnoprávních pověřenců pro ochranu osobních údajů, Rakousko)
  • Union des DPO (Unie pověřenců pro ochranu osobních údajů, Francie)
  • Datenschutzverein in Liechtenstein (Spolek pro ochranu osobních údajů v Lichtenštejnsku, Lichtenštejnsko)
  • HADPP – Hellenic Association of Data Protection & Privacy (Řecký spolek pro ochranu osobních údajů a soukromí, Řecko).