Zpět na hlavní stranu

Adaptační zákon ve zrychleném řízení projednán nebude

Adaptační zákon nebude projednaný ve zrychleném řízení

 

Poslanecká sněmovna dne 18.4. rozhodla, že adaptační zákon, tedy zákon o zpracování osobních údajů, nebude projednán ve zrychleném čtení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Schválení zákona v Poslanecké sněmovně tak lze očekávat nejdříve v červenci.

Předseda a místopředseda výboru spolku se dne 26.4.2018 sešli s předsedou ústavně právního výboru panem Markem Bendou a projednali s ním stanovisko Spolku pro ochranu osobních údajů k navrhovanému znění zákona. Podrobné informace nejen o průběhu jednání, ale o obsahu připomínek k návrhu zákona budou konzultovány s členskou základnou v rámci členské zóny pro Obecné konzultace na Workplace.

 

Od 25.5.2018 tak bude pro Českou republiku platit GDPR bez zvláštních specifických výjimek (pokud nejsou založeny již dosavadními předpisy).