Zpět na hlavní stranu

Adaptační zákon v upravené verzi zveřejněn v eKlepu

Upravený návrh Adaptačního zákona

 

Ve veřejném systému eKlep byla zveřejněna upravená verze adaptačního zákona o zpracování osobních údajů, která je aktuálně již ve verzi po projednání s připomínkovými místy a s Legislativní radou vlády. Tato verze bude předložena 23.3.2018 na program jednání vlády ke schválení a postoupení do Poslanecké sněmovny.

Návrh zákona, včetně všech doprovodných materiálů, naleznete zde.

 

Návrh zákona je sice předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2017, ale k jeho předložení dochází se značným zpožděním, až v březnu roku 2018. Po projednání v Legislativní radě vlády může být návrh zákona o zpracování osobních údajů nyní zařazen na program vlády. Návrh zákona je předkládán spolu s Úřadem pro ochranu osobních údajů a představuje plnění úkolu ministra vnitra č. 5. Cílem návrhu je adaptace právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a rovněž implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.

 

Pokud se chcete vyjádřit ke stávajícímu znění návrhu adaptačního zákona, potom tak můžete učinit v rámci členské zóny spolku na Workplace zde.