Zpět na hlavní stranu

Poziční dokument k omezení sankcí podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Poziční dokument Spolku pro ochranu osobních údajů k omezení sankcí podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Dne 24.4.2019 nabyl účinnosti zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,  který adaptuje národní právní úpravu  na požadavky GDPR (dále jen „adaptační zákon“). Adaptační zákon v hlavě VI stanoví, že „Úřad upustí od uložení správního trestu také tehdy, jde-li o subjekty uvedené v čl. 83 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679…”, jinými slovy tedy stanoví s určitými výjimkami nulové sankce za porušení GDPR pro orgány veřejné moci a veřejné subjekty. Sice následně stanoví v § 63 obecnou možnost sankcionovat „neprovedení uloženého opatření k nápravě ve lhůtě stanovené Úřadem“, ale tato sankce má spíše povahu exekučního vymáhání splnění povinnosti, než sankce za porušení Nařízení.

Jakožto organizace sdružující pověřence pro ochranu osobních údajů činné v České a Slovenské republice si tímto dovolujeme vznést několik připomínek k omezení sankcí pro orgány veřejné moci a veřejné subjekty v tomto zákoně provedenému. Stanovisko spolku naleznete zde.