Zpět na hlavní stranu

ÚOOÚ k povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách dokument „K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)“. Reaguje tak na povinnost stanovenou v čl. 35 odst. 4 GDPR, podle nějž: „Dozorový úřad sestaví a zveřejní seznam druhů operací zpracování, které podléhají požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů…“. ÚOOÚ připravil seznam ve smyslu obecných kritérií a nikoliv jednotlivých kazuistických příkladů.

Dozorový úřad může rovněž sestavit a zveřejnit seznam druhů operací, u nichž není posouzení vlivu nutné (čl. 35 odst. 5 GDPR). Úřad pro ochranu osobních údajů připravil i návrh seznamu druhů operací zpracování, která posouzení vlivu nevyžadují. Ten bude předložen Sboru ke stanovisku a následně rovněž zveřejněn.