Zpět na hlavní stranu

CNIL pokutoval Google

 

Francouzský dozorový úřad udělil společnosti Google LLC pokutu ve výši 50 mil. EUR. Důvodem je údajné porušení principu transparentnosti, kdy poučení o zpracování osobních údajů v rámci vytváření účtu v systému Android nebylo dostatečné a někdy bylo třeba 5-6 kliků, aby se uživatel dostal k informaci, kterou potřeboval. Dále se CNIL neztotožnil s přístupem Google pro získávání souhlasů ke zpracování osobních údajů v rámci registrace do systému Android, kdy rozporoval to, že v rámci podrobnějšího nastavení soukromí byla volba personalizace reklam předzakliknuta a nebyly odlišeny jednotlivé souhlasy pro jednotlivé účely.

Rozhodnutí je zajímavé také tím, že CNIL neaplikoval princip one stop shop, když dovodil, že Google nemá v EU hlavní prozovnu (což již asi nebude platit po 22.1.2019, viz informace českého ÚOOÚ).