Zpět na hlavní stranu

1. setkání DPO českých nemocnic

 

Dne 16.1.2019 zorganizoval Spolek pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Fakultní nemocnicí v Motole první setkání DPO nemocnic. Konferenci zahájili JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel FN Motol a JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví, který na konferenci přednesl také obsáhlý příspěvek. Jako zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů vystoupil pan Mgr. Josef Prokeš. Své příspěvky dále přednesli tito odborníci na ochranu osobních údajů ve zdravotnictví: Ing. Vendula Macháčková, MSc., Ph.D., Mgr. et Mgr. Zuzana Ondrůjová, Ing. Dušan Chvojka, MBA, Mgr. Radek Knop, Mgr. Ing. Michal Kozár, Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D. a Mgr. Martin Cach.