Zpět na hlavní stranu

Nařízení o ochraně osobních údajů při zpracování orgány, institucemi a jinými subjekty Evropské Unie

 

V polovině prosince nabylo účinnosti nové Nařízení (EU) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Tímto nařízením bylo nahrazeno původní nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES. Na zpracování osobních údajů Eurojustem se nařízení použije až ode dne 12. prosince 2019.

Nařízení bylo doplněno mj.  rozhodnutím Komise (EU) 2018/1996, ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví vnitřní pravidla týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely šetření týkajících se ochrany obchodu a obchodní politiky a rozhodnutím Komise (EU) 2018/1961, ze dne 11. prosince 2018, kterým se stanoví vnitřní pravidla týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem interního auditu.

.