Zpět na hlavní stranu

DPO Roku

Vyhlášen první ročník soutěže POVĚŘENEC ROKU

 

Spolek vyhlašuje první ročník ocenění v soutěži Pověřenec roku. Pokud znáte ve svém okolí pověřence, který je výjimečný svými znalostmi GDPR či přístupem k ochraně osobních údajů, můžete jej nominovat na titul „Pověřenec roku“.

 

Soutěže se mohou zúčastnit všichni pověřenci pro ochranu údajů jmenovaní podle GDPR, kteří od 25. 5. 2018 do 31. 12. 2018 vykonávali funkci pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele na území České republiky.

 

 

 

Není přitom rozhodné, zdali se jedná o pověřence interního či externího, nebo zda působí ve veřejné správě nebo v soukromém sektoru. Pověřence může nominovat kdokoliv prostřednictvím online formuláře, který je dostupný na webové stránce  www.dporoku.cz.
Odborná porota složená ze členů Spolku a dalších zástupců odborné veřejnosti následně vybere tři nejlepší oceněné finalisty a z jejich řad bude určen celkový vítěz.
Způsob vyhlášení vybraných finalistů z řady nominovaných pověřenců a zveřejnění vítěze celé soutěže proběhne na začátku roku 2019.