Zpět na hlavní stranu

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal dne 19.10. stanovisko týkající se rozsahu povinnosti jmenovat pověřence některými městskými či krajskými organizacemi.
Podle ÚOOÚ nelze z ustanovení čl. 37 odst. 1 písm. a) GDPR, podle nějž musí pověřence jmenovat orgán veřejné moci či veřejný subjekt, dovozovat, že povinnost jmenovat pověřence mají automaticky další organizace, které jsou zřizovány či přispívány veřejnými subjekty, typicky městy či kraji. Mezi zpracování, která nepodléhají povinnosti jmenovat pověřence, tak náleží běžné provozní činnosti domů dětí a mládeže, školních jídelen, muzeí, galerií, informačních center či zájmových spolků (např. dobrovolní hasiči obce, organizování volnočasových aktivit dětí a rodin).

K pověřencům se vyjádřila také WP 29.
Její revidované stanovisko naleznete zde.