Zpět na hlavní stranu

FAQ ÚOOÚ k předávání údajů do ciziny

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svém webu často kladené otázky z oblasti předávání osobních údajů do třetích zemí. FAQ řeší např případy, kdy dceřiná společnost má v úmyslu předávat údaje zaměstnanců mateřské společnosti sídlí ve Spojených státech amerických, předávání údajů zahraniční advokátní kanceláři či předávání údajů soudním či správním orgánům mimo EU.
Často kladené otázky k předávání osobních údajů do třetích zemí naleznete zde.