Zpět na hlavní stranu

ÚOOÚ udělil Internet Mall pokutu 1,5 milionu Kč

Úřad pro ochranu osobních údajů uložil na základě závěrů kontroly pokutu ve výši 1,5 milionu korun společnosti Internet Mall, a.s. Důvodem bylo, že firma nezabezpečila osobní údaje nejméně 735 tisíc zákazníků.

Podle zjištění Úřadu došlo k odcizení části databáze záznamů o zákaznících. Dotčená společnost navíc nezjistila ani v průběhu času, ani na základě jí deklarované aktualizace přijatých opatření, jak k uvedenému úniku dat došlo. Konkrétně se jednalo o osobní údaje nejméně 735 956 zákazníků v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo uživatelského účtu, případně telefon. K incidentu došlo v období minimálně od 31. prosince 2014 do srpna 2017. V důsledku toho došlo v době od 27. července do 25. srpna 2017 ke zpřístupnění uvedených osobních údajů na serveru Uložto.cz.
Dotčená společnost tím porušila povinnost stanovenou v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.