Zpět na hlavní stranu

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal krátký materiál týkající se zpracování osobních údajů v rámci  obecní a státní správy.
Zveřejněný materiál se zabývá těmito tématy:
1) Zveřejňování adresních či jiných identifikačních údajů žadatele ve zveřejněných odpovědích na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
2) Nedůvodné zpřístupňování již neaktuálních dokumentů obsahujících osobní údaje
3) Neoprávněné nahlížení úředníků do registrů (např. obyvatel)
4) Nezabezpečení osobních údajů, jejich zpřístupnění nepovolaným osobám