Zpět na hlavní stranu

Novelizace Úmluvy č. 108

 

Výbor ministrů Rady Evropy přijal nedávno po několikaletých jednáních Dodatkový protokol o změně úmluvy Rady Evropy č. 108 ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (v ČR vyhlášená pod č. 115/2001 Sb.m.s.). Protokol, který je nyní otevřený k podpisu, má modernizovat Úmluvu 108 tak, aby byla kompatibilní zejména s GDPR.