Zpět na hlavní stranu

Návrh pozičního dokumentu k identifikaci klientů v rámci AML

 

Komise pro finanční sektor Spolku pro ochranu osobních údajů připravila návrh pozičního dokumentu zabývajícího se problematikou identifikace klientů při poskytování finančních služeb, zejména otázkou pořizování kopií identifikačních dokladů a nutnosti souhlasu jeho držitele s pořízením kopie. Současná právní úprava obsažení především v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a její výklad ze strany regulátorů, podle názoru Spolku plně neodpovídá požadavkům a potřebám praxe, ani souvisejícím evropským předpisům.

Text návrhu naleznete zde.

V předloženém dokumentu Spolek analyzuje související regulaci, zdůvodňuje, proč ji považuje za nedostatečnou, a navrhujeme konkrétní řešení. Při přípravě návrhu stanoviska byla zohledněna rovněž diskuse, která proběhla při semináři Spolku na dané téma, který se konal dne 9. dubna 2018 i za účasti zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Spolek předkládá návrh stanoviska k diskusi zejména zástupcům subjektů povinných provádět identifikaci klienta v režimu zákona č. 253/2008 Sb. či jejich asociacím, dotčeným regulátorům a dozorovým úřadům, ale i široké veřejnosti. Připomínky či komentáře, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu Františka Nonnemanna, předsedy Komise pro finanční sektor Spolku, nonnemann@ochranaudaju.cz. Lhůta pro vyjádření je do 9. září 2018.