Zpět na hlavní stranu

Dva rozsudky týkající se práva být zapomenut

Dva rozsudky týkající se práva být zapomenut

 

Britský High court of justice (londýnský Vrchní soud) se v rozsudku ze dne 13.4.2018 zabýval právem být zapomenut vůči vyhledávači ve věci žaloby dvou fyzických osob na Google. Žaloba se týkala odkazu ve vyhledávači na novinové články o jejich odsouzení v trestních věcech, ke kterému došlo před mnoha lety. Rozsudek obsahuje zajímavé podrobné odůvodnění týkajíc se úvah soudce o aplikaci práva na zapomnění a rozsudku Soudního dvora EU ve věci Google Spain.

Evropský soud pro lidská práva pak v rozhodnutí M.L. und W.W. proti Německu (stížnosti č. 60798/10 a 65599/10) potvrdil, že samotná média mohou zveřejňovat informace o starších závažných trestných činech v online archivech s uvedením jména pachatele. V tomto případě dva pachatelé vraždy známého herce požadovali stažení článků o případu z online archivů médií. Soud zdůraznil, že otázka, které podrobnosti by měly být publikovány a které by neměly, spadá do oblasti svobody projevu a mělo by být zásadně na novinářích, které informace zveřejní, za předpokladu, že dodrží etické normy jejich profesí a jejich kodexy chování.